Naše MISE: "Podporujeme maminky k prožití MD aktivně a s úsměvem. Inspirujeme a rozdmýcháváme motivaci k pohybu a k akci. Nabízíme jedinečnou šanci seberealizace a seberozvoje." 

4 zaručené tipy, jak strávit mateřskou v pohybu  

ON-LINE KONFERENCE


Online​ ​ konference​ ​ Miminko​ ​ maminko​ ​ vznikla​ ​ z​ ​ potřeby​ ​ informovat​ ​ a​ ​ vzdělávat​ ​ rodiče,​ ​ kteří se​ ​ chystají​ ​ na​ ​ těhotenství,​ ​ nebo​ ​ již​ ​ miminko​ ​ čekají.​ ​ Potřeba​ ​ uspořádání​ ​ konference​ ​ vychází z​ ​ velmi​ ​ nízké​ ​ informovanosti​ ​ mnoha​ ​ budoucích​ ​ rodičů​ ​ o​ ​ tom,​ ​ na​ ​ které​ ​ oblasti​ ​ je​ ​ potřeba​ ​ se zaměřit​ ​ ještě​ ​ před​ ​ samotným​ ​ početím​ ​ dítěte​ ​ a​ ​ během​ ​ těhotenství.

V​ ​ českém​ ​ prostředí​ ​ vidíme​ ​ velkou​ ​ mezeru​ ​ v​ ​ přípravě​ ​ obou​ ​ rodičů​ ​ před​ ​ početím​ ​ miminka. Všeobecně​ ​ je​ ​ ženám​ ​ doporučováno​ ​ zaměřit​ ​ se​ ​ na​ ​ kvalitní​ ​ stravu​ ​ během​ ​ těhotenství.​ ​ Na​ ​ co se​ ​ však​ ​ často​ ​ zapomíná,​ ​ je​ ​ význam​ ​ kvalitní​ ​ výživy​ ​ obou​ ​ rodičů​ ​ ještě​ ​ před​ ​ početím​ ​ dítěte. Neméně​ ​ důležitou​ ​ roli,​ ​ jako​ ​ výživa​ ​ matky​ ​ před​ ​ početím​ ​ miminka,​ ​ je​ ​ také​ ​ výživa​ ​ otce​ ​ dítěte. Důraz​ ​ klademe​ ​ také​ ​ na​ ​ správný​ ​ životní​ ​ styl.​ ​ Tuto​ ​ oblast​ ​ v​ ​ online​ ​ konferenci​ ​ zdůrazňujeme, protože​ ​ vidíme,​ ​ že​ ​ se​ ​ tato​ ​ odpovědnost​ ​ vkládá​ ​ pouze​ ​ do​ ​ rukou​ ​ matky.​ ​ Přitom​ ​ na​ ​ zdraví dítěte​ ​ se​ ​ podílí​ ​ oba​ ​ dva​ ​ rodiče,​ ​ nikoli​ ​ jen​ ​ žena.

Cílem​ ​ online​ ​ konference​ ​ Miminko​ ​ maminko​ ​ je​ ​ poskytnout​ ​ budoucím​ ​ nebo​ ​ již​ ​ nastávajícím rodičům​ ​ kvalitní​ ​ informace,​ ​ které​ ​ jim​ ​ ukážou​ ​ možné​ ​ cesty,​ ​ kterými​ ​ se​ ​ mohou​ ​ v​ ​ tomto​ ​ směru vydat.​ ​ Konference​ ​ má​ ​ za​ ​ úkol​ ​ u​ ​ rodičů​ ​ vyzdvihnout​ ​ těhotenství​ ​ a​ ​ porod​ ​ jako​ ​ nejkrásnější období​ ​ chystání​ ​ se​ ​ na​ ​ příchod​ ​ nového​ ​ člena​ ​ rodiny,​ ​ které​ ​ je​ ​ pro​ ​ všechny​ ​ velmi​ ​ křehké, citlivé​ ​ a​ ​ emočně​ ​ důležité.

Jelikož​ ​ víme,​ ​ že​ ​ významných​ ​ témat​ ​ z​ ​ oblasti​ ​ těhotenství​ ​ a​ ​ porodu​ ​ je​ ​ mnoho​ ​ a​ ​ zajistit​ ​ účast českých​ ​ odborníků​ ​ v​ ​ tomto​ ​ oboru​ ​ v​ ​ jeden​ ​ čas​ ​ na​ ​ jednom​ ​ místě​ ​ by​ ​ bylo​ ​ náročné,​ ​ uspořádaly jsme​ ​ online​ ​ konferenci,​ ​ kde​ ​ můžeme​ ​ obsáhnout​ ​ ta​ ​ nejdůležitější​ ​ témata​ ​ s​ ​ vybranými experty.

Mezi​ ​ pozvané​ ​ hosty​ ​ patří​ ​ například​ ​ Prof.​ ​ RNDr.​ ​ Anna​ ​ Strunecká,​ ​ DrSc.,​ ​ Mgr.​ ​ Eva​ ​ Hájková, MBA,​ ​ MUDr.​ ​ Jan​ ​ Vojáček,​ ​ Dědek​ ​ Kořenář,​ ​ MUDr.​ ​ David​ ​ Frej,​ ​ Michaela​ ​ Tilton​ ​ a​ ​ další. Týdenní​ ​ konference​ ​ proběhne​ ​ na stránkách www.miminkomaminko.cz​. Rodiče​ ​ budou​ ​ mít možnost​ ​ sledovat​ ​ a​ ​ dozvědět​ ​ se​ ​ nové,​ ​ kvalitní​ ​ a​ ​ hodnotné​ ​ informace​ ​ z​ ​ pohodlí​ ​ svého domova.​ ​ Od​ ​ 28.​ ​ 1.​ ​ 2018​ ​ do​ ​ 3.​ ​ 2.​ ​ 2018​ ​ budou​ ​ každý​ ​ den​ ​ zveřejněny​ ​ tři​ ​ rozhovory,​ ​ ke​ ​ kterým budou​ ​ mít​ ​ rodiče​ ​ volný​ ​ přístup​ ​ po​ ​ dobu​ ​ 24​ ​ hodin.​ ​ Poté​ ​ se​ ​ přístup​ ​ k​ ​ videím​ ​ uzavře​ ​ a rozhovory​ ​ bude​ ​ možné​ ​ vidět​ ​ pouze​ ​ po​ ​ zaplacení​ ​ doživotního​ ​ členství  ​ k​ ​ celé​ ​ konferenci, případně​ ​ zakoupením​ ​ jednotlivých​ ​ rozhovorů.

Rodiče​ ​ se​ ​ mohou​ ​ těšit​ ​ na​ ​ 21​ ​ rozhovorů​ ​ s​ ​ předními​ ​ odborníky​ ​ z​ ​ České​ ​ republiky.​ ​ Mezi tématy​ ​ se​ ​ nachází​ ​ např.​ ​ Vliv​ ​ stravy​ ​ v​ ​ těhotenství​ ​ na​ ​ dětské​ ​ zoubky;​ ​ Stres​ ​ v​ ​ těhotenství; Střevní​ ​ mikfroflóra;​ ​ Netoxická​ ​ domácnost;​ ​ Výživa​ ​ a​ ​ životní​ ​ styl​ ​ mužů​ ​ před​ ​ početím​ ​ dítěte​ ​ a další.

Realizátorkami​ ​ a​ ​ moderátorkami​ ​ projektu​ ​ Miminko​ ​ maminko​ ​ jsou​ ​ Žaneta​ ​ Kremsa​ ​ a​ ​ Hana Štipák.​ ​ Obě​ ​ jsou​ ​ specialistkami​ ​ ve​ ​ výživě​ ​ a​ ​ zdravém​ ​ životním​ ​ stylu.​ ​ Více​ o​ ​ nich​ ​ naleznete​ ​ na stránkách​ www.zanetakremsa.cz​ a www.hanastipak.cz